wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: Het aantal vakantiedagen per jaar hangt af van het aantal werkdagen per week (vijf of zes) en het aantal weken per kalenderjaar dat direct vooraf gaat aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen. Na een vol gewerkt jaar heeft een werknemer recht op: i. 24 werkdagen bij een 6-daagse werkweek; en ii. 20 werkdagen bij een 5-daagse werkweek Voor handwerkers, leerlingen en uitvoerend kunstenaars met een arbeidsverband, wordt het vakantiegeld betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties (RJV). De werkgevers betalen hun werknemers gedurende de vakantieperiode geen salaris, maar wel moeten ze een speciale verzekeringspremie afdragen voor de financiering van de vakantie van hun werknemers. De hoogte van het jaarlijkse vakantiegeld hangt af van het salaris in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de werknemers zijn vakantie opneemt. Dit bedrag komt overeen met 15,38% van het in dat voorgaande jaar verdiende salaris. Voor kantoorpersoneel/bedienden is de werkgever verplicht vakantiegeld te betalen. Ze ontvangen hun normale salaris voor de vakantieperiode vermeerderd met 1/12e van 92% van hun bruto maandsalaris, gerekend vanaf de maand waarmee het jaar begint waarin ze hun vakantie opnemen. De betaling van het vakantiegeld vindt plaats aan het begin van de vakantie. Indien de vakantie in delen wordt opgenomen, wordt het vakantiegeld uitbetaald aan het begin van de grotere vakantie, maar niet voor 2 mei van het jaar. (30 maart 1967, Koninklijk Besluit betreffende de algemene modaliteiten ter bij toepassing van de wet, met betrekking tot jaarlijkse vakantie van betaalde werknemers; 28 juni 1971, wet betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers vallende onder een CAO)

België: Werknemers hebben recht op doorbetaling van hun loon gedurende feestdagen, publieke en religieuze (van christelijke aard). Het jaar kent gewoonlijk 10 publieke feestdagen. Dit zijn Nieuwjaarsdag (1 januari), Paasmaandag (1 april), Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag (21 juli), Maria tenhemelopneming (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstmis (25 December 25). Indien een publieke feestdag samenvalt met een rustdag of zondag, wordt deze ingewisseld voor een werkdag. Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens publieke feestdagen. (Wet van 4 januari 1974 betreffende de publieke feestdagen)
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Betaald verlof in België