wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: In het algemeen hebben werknemers recht op 15 weken zwangerschapsverlof (6 weken voor en 9 weken na de geboorte). Een week prenataal en 9 weken postnataal verlof zijn verplicht. Bij twee- of meerlingen kan de prenatale verlofperiode worden uitgebreid tot 8 weken en evenzeer kan de postnatale verlofperiode nog eens met 2 weken worden verlengd tot 11 weken. Bij meerlingen kan derhalve de totale verlofperiode oplopen tot 17 of 19 weken. Zelfstandig werkende vrouwen hebben een verlofperiode van 8 weken (9 weken bij een meerling). Vrouwelijke ambtenaren hebben eveneens recht op 15 weken zwangerschapsverlof (17+2 weken bij meerlingen). Een werkende vrouw moet een medisch attest voorleggen met de verwachte bevallingsdatum, niet later dan 7 weken voor de uitgerekende datum (9 weken bij meerlingen). Gedurende de zwangerschap kunnen werkende vrouwen met twee deeltijdbanen, waarvan de een moet worden gestaakt wegens ermee verbonden gezondheidsrisico’s, terwijl de andere baan zonder risico kan worden voortgezet ook hun recht op uitkering doen gelden voor de volle periode waarmee de eerste deeltijdbaan moest worden onderbroken. Voorheen moesten werkende vfrouwen al hun professionele werkzaamheden staken om voor zo’n uitkeringsduur in aanmerking te komen. Bovendien kunnen werkende moeders nu hun recht uitoefenen op verlenging van hun postnatale verlof met de optinonele prenatale verlofperiode, ook indien zij slechts een van hun deeltijdbanen tijdelijk onderbraken. (Art. 39 van de Arbeidswet; Artikel 5 van de wet van 25 april 2014, gepubliceerd in de Moniteur Belge, 6 juni, 2014
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Man, Vrouw, Werk en Gezin - Regelingen in België