wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare

België: De statutaire werkuren bedragen gemiddeld 8 uur per dag en 38 uur per week. Werknemers mogen echter langer dan de statutaire uren werken, in overeenstemming met de uitzonderingen zoals voorzien in de Arbeidswetgeving. In deze uitzonderlijke gevallen moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan en vooraf toestemming worden gegeven. De soorten van werkzaamheden waarvoor ontheffing kan worden verkregen van de normale werkuren zijn onder meer "arbeid in het vervoer, laden en lossen; arbeid waarvan de aard het onmogelijk maakt om de uitvoering ervan strikt aan vaste tijden te binden; buitengewone drukte; ploegendienst; inventarisatie en balans opmaken.” De aldus verrichte arbeid mag echter bepaalde limieten niet overschrijden, zoals 11 uur per dag (12 uur per dag in geval het werk niet kan worden onderbroken) en 50 uur per week, behalve als de arbeid noodzakelijkerwijs moet worden verricht ten gevolge van overmacht of noodsituaties, en werk om een acuut gevaar of ongeluk te voorkomen. Indien een werknemer meer dan 9 uur per dag of 38 uur per week gemiddeld werkt, heeft hij/zij recht op een premie van 150% van het normale overwerktarief dat geldt voor normale werkdagen en zaterdagen. (Art. 19-29 van de Arbeidswet 1971)
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Kaarten - Overuren in België