wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare
Zoek

Architecten van gebouwen

Bouwkundig architecten ontwerpen commerciele, industriele, recreatieve gebouwen, kantoorgebouwen en woonhuizen, plannen en monitoren de bouw, onderhoud en renovatie. NL

Check je Loon

Functieomschrijving

  • (a) ontwikkelen van nieuwe of verbeterde architectonische theorien en methoden
  • (b) inspecteren van bouwplaatsen en overleggen met klanten, het management en andere belanghebbenden over type, stijl en maatvoering van voorgestelde gebouwen en wijzigingen in bestaande bouw
  • (c) informatie verschaffen inzake ontwerpen, materialen en geschatte bouwduur
  • (d) vervaardigen van projectdocumentatie, schetsen en schaaltekeningen inbegrepen en integreren van structurele, mechanische en esthetische elementen in definitieve ontwerpen
  • (e) specificaties en contracten opstellen ten behoeve van aannemers en offertes uitvragen voor opdrachtgevers
  • (f) de noodzakelijke contacten leggen on de haalbaarheid van projecten te verzekeren in termen van stijl, kosten, doorlooptijden en het voldoen aan voorschriften
  • (g) problemen identficeren en optimale oplossingen vinden met betrekking tot de functie en kwaliteit van interieuren en de noodzakelijke ontwerpen, tekeningen en plannen maken
  • (h) monitoren van de bouw of renovatie om zeker te stellen dat de specificaties en kwaliteitsnormen worden nageleefd
  • (i) onderhouden van contact en overleggen met technici en andere relevante specailisten

Vul de Loon Enquête in!

Vul de Loon Enquête in en Win een Prijs

Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Architecten van gebouwen