wageindicator logo Loonwijzer.be You Share, We Compare
Zoek

Chemici

Chemici doen onderzoek, ontwikkelen of verbeteren concepten, theorieen, methoden en technieken of passen wetenschappeljke chemische kennis toe in de ontwikkdeling van produkten en bij kwaliteits- en procesbewaking. NL

Functieomschrijving

  • (a) onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op chemisch gebied
  • (b) experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de chemische samensteling en energie en chemische veranderingen in diverse natuurlijke of synthetische stoffen, materalen en produkten
  • (c) procedures ontwikkelen voor omgevingsbewaking, kwaliteitscontrole en dergelijk ten behoeve van producenten en gebruikers
  • (d) programma's uitvoeren voor de verzameling en analyse van monsters en gegevens om milieschadelijke stoffen te identificeren en meten
  • (e) deelnemen in interdiscipliair onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met chemisch ingenieurs, (micro)biologen, agronomen, geologen en andere specialisten
  • (f) micro-organismen inzetten voor de omzetting van stoffen in nieuwe composieten
  • (g) manieren vaststellen om materialen te verstevigen of nieuwe materialen te ontwikkelen
  • (h) reproduceren en synthetiseren van natuurlijk voorkomende stoffen en nieuwe kunststoffen creeren
  • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
Citeer deze pagina: © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.be - Chemici